Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

1. Εισαγωγή

H εταιρεία ‘HIPPIE SHOP Παναγιώτης Γ. Τοπογλίδης Λιανικό Εμπόριο Ειδών Ιματισμού’ που στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο στη διεύθυνση https://www.hippieshop.gr (στο εξής ο “Ιστότοπος”) και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει τη δέσμευση της Εταιρείας να προστατεύει τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ως προς τη συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών. Η πολιτική αυτή ισχύει όταν καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ενεργώντας συνεπώς, ως διαχειριστής δεδομένων.

2. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μια φόρμα επικοινωνίας έχει συμπεριληφθεί απο την Εταιρεία στον Ιστότοπο για να διευκολύνει την επικοινωνία ενδιαφερομένων με αυτήν. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

H Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιστότοπου, προκειμένου ο χρήστης να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές του. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε στο αίτημα της παραγγελίας σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει υλοποιήσει μια υπηρεσία διασύνδεσης με την τράπεζα, προκειμένου να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες των χρηστών που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους με πιστωτική κάρτα ή μέσω PayPal. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουμε ότι δεν τηρούμε οποιουδήποτε είδους πληροφορία καταχωρηθεί από τον χρήστη μετά την ανακατεύθυνσή του στην ιστοσελίδα του παρόχου της υπηρεσίας.

Όσον αφορά σε αξιολογήσεις επισκεπτών στον ιστότοπο, η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα αξιολόγησης όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Επιπλέον, μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση της αξιολόγησής σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του μηνύματος. Επιπλέον, τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μια νόμιμη βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή. Η Εταιρεία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα θα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα.

3. Χρήση Δεδομένων που Συλλέγονται

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. για την παροχή μιας Υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, περίπτωση για την οποία εξετάζονται για παράδειγμα τα εξής:
    • Τα προϊόντα που έχετε δει (η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για την προβολή προϊόντων που έχετε δει πρόσφατα)

    • Τοποθεσία, διεύθυνση IP και τύπος προγράμματος περιήγησης (οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως ο υπολογισμός του ΦΠΑ και το κόστος αποστο