Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

1. Εισαγωγή

H εταιρεία ‘HIPPIE SHOP Παναγιώτης Γ. Τοπογλίδης Λιανικό Εμπόριο Ειδών Ιματισμού’ που στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο στη διεύθυνση https://www.hippieshop.gr (στο εξής ο “Ιστότοπος”) και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει τη δέσμευση της Εταιρείας να προστατεύει τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ως προς τη συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών. Η πολιτική αυτή ισχύει όταν καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ενεργώντας συνεπώς, ως διαχειριστής δεδομένων.

2. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μια φόρμα επικοινωνίας έχει συμπεριληφθεί απο την Εταιρεία στον Ιστότοπο για να διευκολύνει την επικοινωνία ενδιαφερομένων με αυτήν. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

H Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιστότοπου, προκειμένου ο χρήστης να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές του. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε στο αίτημα της παραγγελίας σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει υλοποιήσει μια υπηρεσία διασύνδεσης με την τράπεζα, προκειμένου να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες των χρηστών που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους με πιστωτική κάρτα ή μέσω PayPal. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουμε ότι δεν τηρούμε οποιουδήποτε είδους πληροφορία καταχωρηθεί από τον χρήστη μετά την ανακατεύθυνσή του στην ιστοσελίδα του παρόχου της υπηρεσίας.

Όσον αφορά σε αξιολογήσεις επισκεπτών στον ιστότοπο, η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα αξιολόγησης όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Επιπλέον, μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση της αξιολόγησής σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του μηνύματος. Επιπλέον, τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μια νόμιμη βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή. Η Εταιρεία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα θα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα.

3. Χρήση Δεδομένων που Συλλέγονται

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. για την παροχή μιας Υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, περίπτωση για την οποία εξετάζονται για παράδειγμα τα εξής:
  • Τα προϊόντα που έχετε δει (η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για την προβολή προϊόντων που έχετε δει πρόσφατα)

  • Τοποθεσία, διεύθυνση IP και τύπος προγράμματος περιήγησης (οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως ο υπολογισμός του ΦΠΑ και το κόστος αποστολής)

  • Διεύθυνση αποστολής (η πληροφορία αυτή χρησιμεύει για την εκτίμηση του κόστους αποστολής πριν πραγματοποιηθεί μια παραγγελία αλλά και για την αποστολή της παραγγελίας)

 2. για την εγγραφή σας σε μια Υπηρεσία,
 3. για σκοπούς διαφήμισης, όπως για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων, περιεχομένου διαφημιζόμενων,
 4. για την αξιολόγηση και την ανάλυση των υπηρεσιών μας, των προϊόντων, της αγοράς, και των πελατών προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα, μέσω στατιστικών διεργασιών όπου απαιτείται, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας, ώστε να σας προσφέρουμε τις πιο συναφείς επικοινωνίες, υπηρεσίες και εμπειρίες.
 5. για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας, προκειμένου να μπορούμε να τις βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και
 6. για άλλους σκοπούς, εφόσον αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία αυτή προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς έχει νομικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει επεξεργασία η οποία είναι: απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία (π.χ. για την αγορά προϊόντων, για την παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς, την ταυτοποίηση και τον έλεγχο ταυτότητάς σας, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες Υπηρεσίες), απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις (π.χ. για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες και την πραγματοποίηση υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων στις αρχές εφαρμογής του νόμου), απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας (π.χ. για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας και τη βελτίωση της συνάφειας των μηνυμάτων επικοινωνίας, των εμπειριών και της εξυπηρέτησης πελατών) και με βάση τη συναίνεση των πελατών μας (π.χ. για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας), η οποία μπορεί αργότερα να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της σχετικής σελίδας του Ιστότοπου, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρση αυτής.

4. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί, σε προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των ερωτήσεων και των αιτημάτων σας. Οι μεταβιβάσεις αυτές θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας. Επιπλέον, μπορεί να δημοσιοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους δημοσιοποιήσεις είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι. Τέλος, σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη, η Εταιρεία δεσμεύεται να ζητά τη συναίνεσή σας εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί άλλη νόμιμη βάση.

Επιπλέον, σε πληρωμές που διενεργούνται μέσω PayPal, ορισμένα από τα δεδομένα σας θα μεταβιβαστούν στο PayPal. Στα δεδομένα αυτά συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξεργασία ή την υποστήριξη της πληρωμής, όπως το συνολικό ποσό αγοράς και τα στοιχεία χρέωσης. Παρακαλώ διαβάστε την πολιτική απορρήτου του PayPal για περισσότερες πληροφορίες.

5. Διατήρηση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς τη μη διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για περίοδο μεγαλύτερη από ότι είναι αναγκαίο (μέγιστη περίοδος διατήρησης 20 έτη) και διασφαλίζουμε ότι θα τα διαγράφουμε με ασφάλεια και µε τρόπο που καθιστά αδύνατη την ανάκτησή τους. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με την περίοδο διατήρησης και την περίοδο διαγραφής, παρακαλώ ανατρέξτε στη σελίδα “Επικοινωνία” του Ιστότοπου.

6. Δικαιώματα των Υποκειμένων

Σε αυτό το τμήμα η Εταιρεία διευθετεί τα δικαιώματα που πηγάζουν από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τη δυνατότητα πρόσβασης των υποκειμένων των δεδομένων στα δικαιώματα αυτά. Για επιπλέον διευκρινίσεις, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα “Επικοινωνία” του Ιστότοπου.

6.1 Δικαίωμα Διόρθωσης και Διαγραφής

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να απαιτήσει την επικαιροποίηση, την διαγραφή ή την αφαίρεση οποιασδήποτε πληροφορίας διατηρείται σχετικά με αυτό, και οποιοσδήποτε τρίτος ο οποίος επεξεργάζεται ή χρησιμοποιεί τα δεδομένα πρέπει επίσης να συμμορφωθεί με το αίτημα αυτό. Ένα αίτημα διαγραφής μπορεί να απορριφθεί μόνο εάν ισχύει κάποια εξαίρεση. Το δικαίωμα στην Διαγραφή μπορεί να ζητηθεί μέσω των στοιχείων επικοινωνίας που αναγράφονται στη σελίδα “Επικοινωνία” του Ιστότοπου.

Η Εταιρεία υποχρεούται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν ισχύει κάποιο από τα ακόλουθα:

 • Το υποκείμενο των δεδομένων αποσύρει τη συναίνεσή του και δεν υπάρχει άλλη νόμιμη βάση για επεξεργασία
 • Το υποκείμενο των δεδομένων ενίσταται στην επεξεργασία που διενεργείται με βάση τα έννομα συμφέροντα του Διαχειριστή Δεδομένων και δεν υπάρχουν άλλοι υπερισχύοντες νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή επεξεργάστηκαν
 • Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.
 • Εάν έχει ληφθεί το αίτημα για την διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η ταυτοποίηση έχει επιβεβαιωθεί, το αίτημα πληροί μία από τις ανωτέρω απαιτήσεις και δεν υπάρχει νόμιμος λόγος που να αντιτίθεται στην επεξεργασία, η Εταιρεία οφείλει να διαγράψει τα σχετικά δεδομένα στο σύνολό τους.

Εάν η Εταιρεία δεν δύναται να διαγράψει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, θα διασφαλίσει ότι:

 • Δεν μπορεί ή δεν θα προσπαθήσει να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για να δικαιολογήσει οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με ένα άτομο ή με τρόπο ο οποίος επηρεάζει το άτομο αυτό με οποιοδήποτε τρόπο
 • Δεν δίνει σε κανένα άλλο οργανισμό πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα
 • Προστατεύει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με την κατάλληλη τεχνική και οργανωτική ασφάλεια, και δεσμεύεται στην μόνιμη διαγραφή των πληροφοριών εάν, ή όποτε, αυτές γίνουν διαθέσιμες

6.2 Δικαίωμα Εναντίωσης

Το υποκείμενο έχει το δικαίωμα να αντιταχθεί, ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν μέσω επικοινωνίας χρησιμοποιώντας την σελίδα “Επικοινωνία” του Ιστότοπου.

6.3 Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας

Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον διαχειριστή περιορισμό της επεξεργασίας μέσω χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας της σελίδας “Επικοινωνία” του Ιστότοπου.

6.4 Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων

Το υποκείμενο των δεδομένων θα πρέπει να έχει το δικαίωμα κατόπιν αιτήματος να λάβει ένα αντίγραφο των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε δομημένη μορφή. Για το εν λόγω αίτημα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας της σελίδας “Επικοινωνία” του Ιστότοπου.

Τα αιτήματα αυτά θα πρέπει να επεξεργάζονται εντός ενός μήνα, δεδομένου ότι δεν υπάρχει υπερβολική επιβάρυνση και δεν διακυβεύει την ιδιωτικότητα των ατόμων. Ένα υποκείμενο των δεδομένων μπορεί επίσης να ζητήσει τα δεδομένα του να μεταφερθούν άμεσα σε ένα άλλο σύστημα. Το αίτημα αυτό πρέπει να υλοποιείται χωρίς χρέωση.

Εάν η Εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στο αίτημα αυτό εντός 30 ημερών, θα πρέπει παρ’ όλα αυτά να παράσχει τις ακόλουθες πληροφορίες στο Υποκείμενο των Δεδομένων, ή στον νομικά εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους εντός του χρονικού διαστήματος που έχει προσδιοριστεί:

 • Το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου
 • Μια επιβεβαίωση της παραλαβής του αιτήματος
 • Οποιαδήποτε πληροφορία έχει εντοπιστεί μέχρι σήμερα
 • Λεπτομέρειες για οποιεσδήποτε πληροφορίες ή τροποποιήσεις έχουν ζητηθεί, οι οποίες δεν θα δοθούν στο υποκείμενο των δεδομένων, ο λόγος (λόγοι) για την απόρριψη, και οποιεσδήποτε διαθέσιμες διαδικασίες για την άσκηση ένστασης κατά της απόφασης
 • Μία εκτιμώμενη ημερομηνία κατά την οποία θα παρασχεθούν οι υπόλοιπες απαντήσεις.
 • Μία εκτίμηση τυχόν δαπανών που πρέπει να καταβληθούν από το υποκείμενο των δεδομένων (π.χ. όταν το αίτημα είναι στην φύση του υπερβολικό)

7. Τροποποιήσεις

Σε περίπτωση που η Εταιρεία επιλέξει να αλλάξει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές εδώ. Όπου απαιτείται από το νόμο, θα λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για να κάνουμε τις αλλαγές αυτές.

8. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιονδήποτε προβληματισμό ή παράπονα σχετικά με την παρούσα πολιτική, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας στο [hippieshop.greece@gmail.com].

Χρήση cookies

Ο Ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Σε αυτές περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με την περιήγηση και την αγοραστική συμπεριφορά των ατόμων που έχουν πρόσβαση σε αυτόν. Περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία σχετικά με τις προβαλλόμενες σελίδες, τα προϊόντα που έχουν αγοραστεί και την περιήγηση των πελατών γύρω από τον Ιστότοπο. Για αναλυτικές πληροφορίες, ανατρέξτε στην Πολιτική Cookies της Εταιρείας.

Πολιτική Cookies

Τι είναι τα cookies;

Όπως ισχύει για τους περισσότερους ιστοτόπους, το hippieshop.gr χρησιμοποιεί cookies για τη συλλογή πληροφοριών. Τα cookies αποτελούν μικρά αρχεία δεδομένων που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας ή σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιείτε κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Χρησιμοποιούνται για να “απομνημονεύουν” την πρόσβαση στον Ιστότοπο από τον υπολογιστή σας ή άλλη συσκευή. Τα cookies είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική λειτουργία του Ιστότοπου, καθώς και για να σας βοηθούν κατά τη διαδικασία των αγορών σας online. Χρησιμοποιούνται επίσης για την προσαρμογή των προσφερόμενων και διαφημιζόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που εμφανίζονται στην οθόνη σας, τόσο στον Ιστότοπο όσο και σε διαφορετικές διαδικτυακές τοποθεσίες.