Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα

1. Εισαγωγή

H εταιρεία ‘HIPPIE SHOP Παναγιώτης Γ. Τοπογλίδης Λιανικό Εμπόριο Ειδών Ιματισμού’ που στο εξής θα αναφέρεται ως Εταιρία δεσμεύεται να προστατεύει τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο στη διεύθυνση https://www.hippieshop.gr (στο εξής ο “Ιστότοπος”) και άλλες υπηρεσίες μας. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ορίζει τη δέσμευση της Εταιρείας να προστατεύει τα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα ως προς τη συλλογή, την χρήση, την μεταβίβαση και την διατήρηση αυτών. Η πολιτική αυτή ισχύει όταν καθορίζουμε τους σκοπούς και τα μέσα της επεξεργασίας, ενεργώντας συνεπώς, ως διαχειριστής δεδομένων.

2. Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μια φόρμα επικοινωνίας έχει συμπεριληφθεί απο την Εταιρεία στον Ιστότοπο για να διευκολύνει την επικοινωνία ενδιαφερομένων με αυτήν. Προκειμένου να διαχειριστούμε και να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τα αιτήματά σας, ενδέχεται να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε ικανοποιητικά στις ερωτήσεις ή τα αιτήματά σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

H Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιστότοπου, προκειμένου ο χρήστης να μπορέσει να πραγματοποιήσει τις αγορές του. Σε αυτή την περίπτωση η Εταιρεία μπορεί να συλλέξει και να αποθηκεύσει το πλήρες όνομά σας, το email σας, τη διεύθυνσή σας, στοιχεία επικοινωνίας και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες μπορεί να μας έχετε διαθέσει. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται αυστηρά για να ανταποκριθούμε στο αίτημα της παραγγελίας σας και δεν θα αποκαλυφθούν σε τρίτους εκτός από εκείνους που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική ή όπου η δημοσιοποίηση απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο. Επιπλέον, η Εταιρεία έχει υλοποιήσει μια υπηρεσία διασύνδεσης με την τράπεζα, προκειμένου να εξυπηρετήσει και τις ανάγκες των χρηστών που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις αγορές τους με πιστωτική κάρτα ή μέσω PayPal. Σε αυτή την περίπτωση ενημερώνουμε ότι δεν τηρούμε οποιουδήποτε είδους πληροφορία καταχωρηθεί από τον χρήστη μετά την ανακατεύθυνσή του στην ιστοσελίδα του παρόχου της υπηρεσίας.

Όσον αφορά σε αξιολογήσεις επισκεπτών στον ιστότοπο, η Εταιρεία συλλέγει τα δεδομένα που εμφανίζονται στη φόρμα αξιολόγησης όπως επίσης τη διεύθυνση IP του επισκέπτη και τη συμβολοσειρά του χρήστη του προγράμματος περιήγησης ώστε να βοηθήσουμε στην ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Επιπλέον, μια ανωνυμοποιημένη συμβολοσειρά που δημιουργήθηκε από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (επίσης αποκαλούμενη “hash”) ενδέχεται να παρασχεθεί στην υπηρεσία Gravatar για να δει αν τη χρησιμοποιείτε. Η πολιτική απορρήτου της υπηρεσίας Gravatar διατίθεται εδώ: https://automattic.com/privacy/. Μετά την έγκριση της αξιολόγησής σας, η εικόνα του προφίλ σας είναι ορατή στο κοινό μέσα στο πλαίσιο του μηνύματος. Επιπλέον, τα σχόλια επισκεπτών ενδέχεται να ελέγχονται μέσω ενός αυτοματοποιημένου συστήματος ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.

Η Εταιρεία αναγνωρίζει μια νόμιμη βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υπό τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η νόμιμη βάση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από πλευράς μας είναι η παραχώρηση της ρητής συγκατάθεσής σας για την επεξεργασία, με την υποβολή της εκάστοτε φόρμας μόνο σε περίπτωση που συμφωνείτε με την πολιτική αυτή. Η Εταιρεία θεωρεί ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τα οποία συλλέγονται άμεσα από τα υποκείμενα θα είναι επακριβή και ολοκληρωμένα.

3. Χρήση Δεδομένων που Συλλέγονται

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε χρησιμοποιούνται για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. για την παροχή μιας Υπηρεσίας που έχετε ζητήσει, περίπτωση για την οποία εξετάζονται για παράδειγμα τα εξής:
  • Τα προϊόντα που έχετε δει (η πληροφορία αυτή χρησιμοποιείται, για παράδειγμα, για την προβολή προϊόντων που έχετε δει πρόσφατα)

  • Τοποθεσία, διεύθυνση IP και τύπος προγράμματος περιήγησης (οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για σκοπούς όπως ο υπολογισμός του ΦΠΑ και το κόστος αποστολής)

  • Διεύθυνση αποστολής (η πληροφορία αυτή χρησιμεύει για την εκτίμηση του κόστους αποστολής πριν πραγματοποιηθεί μια παραγγελία αλλά και για την αποστολή της παραγγελίας)

 2. για την εγγραφή σας σε μια Υπηρεσία,
 3. για σκοπούς διαφήμισης, όπως για την παροχή προσαρμοσμένων διαφημίσεων, περιεχομένου διαφημιζόμενων,
 4. για την αξιολόγηση και την ανάλυση των υπηρεσιών μας, των προϊόντων, της αγοράς, και των πελατών προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα, μέσω στατιστικών διεργασιών όπου απαιτείται, περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες μας, ώστε να σας προσφέρουμε τις πιο συναφείς επικοινωνίες, υπηρεσίες και εμπειρίες.
 5. για την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι καταναλωτές χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες μας και τα προϊόντα μας, προκειμένου να μπορούμε να τις βελτιώσουμε και να αναπτύξουμε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και
 6. για άλλους σκοπούς, εφόσον αναγνωρίζουμε μια νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας.

Η επεξεργασία αυτή προσωπικών δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς έχει νομικό πλαίσιο το οποίο περιλαμβάνει επεξεργασία η οποία είναι: απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και την Εταιρεία (π.χ. για την αγορά προϊόντων, για την παροχή των Υπηρεσιών προς εσάς, την ταυτοποίηση και τον έλεγχο ταυτότητάς σας, προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγκεκριμένες Υπηρεσίες), απαραίτητη για τη συμμόρφωση με νομικές απαιτήσεις (π.χ. για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες λογιστικούς κανόνες και την πραγματοποίηση υποχρεωτικών γνωστοποιήσεων στις αρχές εφαρμογής του νόμου), απαραίτητη για τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας (π.χ. για τη διαχείριση της σχέσης μας μαζί σας και τη βελτίωση της συνάφειας των μηνυμάτων επικοινωνίας, των εμπειριών και της εξυπηρέτησης πελατών) και με βάση τη συναίνεση των πελατών μας (π.χ. για την επικοινωνία μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας), η οποία μπορεί αργότερα να αποσυρθεί ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της σχετικής σελίδας του Ιστότοπου, χωρίς να επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας βάσει συναίνεσης πριν από την απόσυρση αυτής.

4. Διαβίβαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Εταιρεία μπορεί να αποκαλύψει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν συλλεχθεί, σε προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών ή υπεργολάβους στον βαθμό που αυτό είναι εύλογα αναγκαίο για την διαχείριση των ερωτήσεων και των αιτημάτων σας. Οι μεταβιβάσεις αυτές θα προστατεύονται από κατάλληλα μέτρα προστασίας. Επιπλέον, μπορεί να δημοσιοποιήσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα όταν τέτοιου είδους δημοσιοποιήσεις είναι αναγκαίες για την συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία είμαστε υποκείμενοι. Τέλος, σε περίπτωση που χρειαστεί να μεταβιβάσουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτα μέρη, η Εταιρεία δεσμεύεται να ζητά τη συναίνεσή σας εφόσον δεν έχει αναγνωριστεί άλλη νόμιμη βάση.

Επιπλέον, σε πληρωμές που διενεργούνται μέσω PayPal, ορισμένα από τα δεδομένα σας θα μεταβιβαστούν στο PayPal. Στα δεδομένα αυτά συμπεριλαμβάνονται οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επεξε